شکل جوش های آبله مرغان چگونه هستند؟ | به همراه عکس و توضیحات کامل

آبله مرغان یک بیماری ویروسی واگیر داراست که در همه سنین دیده می شود. البته شیوع آن در کودکان بیشتر است، که خوشبختانه خطرناک نیست و اغلب کودکان بدون درمان بهبود پیدا می کنند. این بیماری 4 تا 7 روز طول می کشد. در این مقاله تصاویر و شکل جوش های آبله مرغان را می […]

شکل جوش های آبله مرغان چگونه هستند؟ | به همراه عکس و توضیحات کامل ادامه این نوشته