.
دندانپزشک
قزوین
قزوین
قزوین، خیام جنوبی، کوچه نسترن، ساختمان پزشکان کیان راد، طبقه سوم متخصص دندانپزشکی کودکان
02833229210-09035024731
1
انتخاب کنید

مطب تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دارای بورد تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه


اگر پزشک متخصص و یا دندانپزشک هستید می توانید از طریق لینک زیر اطلاعات مطب خود را ثبت کنید :