نمایش اطلاعات مطب و کلینیک

.
پزشک متخصص
زنجان
زنجان
چهارراه سعدی.کوچه قلعه.ساختمان شفا
33365167
1
انتخاب کنید

ویزیت از۴ عصر
تماس جهت نوبت از۹صبح
مراجعین راه دورصبح همانروز جهت اخذ نوبت اقدام نمایند


اگر پزشک متخصص و یا دندانپزشک هستید می توانید از طریق لینک زیر اطلاعات مطب خود را ثبت کنید :