کامل ترین و بروزترین بانک اطلاعات مراکز ، مطب و کلینیک های دندانپزشکی ، اطفال ، پوست ، مو و زیبایی  در وب سایت مدآوا  جمع آوری شده است. که اطلاعات آن روز به روز کامل تر می شود. تمامی این کلینیک از طریق مراجعه سازمانی معتبر سنجی شده اند.

لیست کلینیک ها و مطب ها