کامل ترین و بروزترین بانک اطلاعات مراکز ، مطب و کلینیک های دندانپزشکی ، اطفال ، پوست ، مو و زیبایی در وب سایت مدآوا جمع آوری شده است. که اطلاعات آن روز به روز کامل تر می شود. تمامی این کلینیک از طریق مراجعه سازمانی معتبر سنجی شده اند.